Zaburzenia lękowe

Potrzebujesz pomocy?
Zadzwoń:
790 429 000

Chcesz dowiedzieć się więcej o zaburzeniach lękowych i sposobach ich leczenia?
Przeczytaj tekst obok.

Potrzebujesz pomocy?

Zadzwoń: 790 429 000

Chcesz dowiedzieć się więcej o zaburzeniach lękowych i sposobach ich leczenia?

Przeczytaj tekst poniżej

Wszyscy odczuwamy strach i lęk. Są one częścią ludzkiego doświadczenia. Jeśli jednak strach i lęk przeszkadzają w normalnym funkcjonowaniu, to mówimy o zaburzeniach lękowych.

Istnieje różnica między odczuwaniem strachu i lęku. Strach pojawia się wtedy, gdy człowiek staje w obliczu realnego zagrożenia, lęk zaś jest stanem ogólnego niepokoju wobec bliżej nieokreślonego niebezpieczeństwa.

Przeżywanie lęku jest zatem szczególnie dotkliwe, gdyż nie można usunąć jego źródła i tym samym doświadczyć ulgi. Aby poczuć się lepiej człowiek nieświadomie przypisuje zagrożenie konkretnej rzeczy lub sytuacji, zmieniając tym samym lęk w strach.