Niskie poczucie własnej wartości

Potrzebujesz pomocy?
Zadzwoń:
790 429 000

Chcesz dowiedzieć się więcej o niskim poczuciu własnej wartości i sposobach jego leczenia?
Przeczytaj tekst obok.

Potrzebujesz pomocy?

Zadzwoń: 790 429 000

Chcesz dowiedzieć się więcej o niskim poczuciu własnej wartości i sposobach jego leczenia?

Przeczytaj tekst poniżej

Większość z nas intuicyjnie rozumie czym jest poczucie własnej wartości. Używamy zamiennych określeń, takich jak na przykład: wiara w siebie, samoocena, opinia o sobie, postrzeganie samego siebie, samoakceptacja, wizerunek własnej osoby. Wszyscy znamy ludzi, którzy mają wysoką samoocenę i takich, którzy mają ją niską. Jak ich odróżniamy? Jest kilka podstawowych czynników, dzięki którym można rozpoznać, jak dana osoba postrzega samą siebie. Przede wszystkim są to jej wypowiedzi na własny temat. Równie ważne jest to, jak traktuje siebie w relacjach – czy jest otwarta i śmiała, czy oczekuje szacunku, czy pozwala innym siebie krzywdzić; ale także w pracy, w szkole – czy podejmuje wyzwania adekwatne do jej możliwości oraz czy potrafi rozpoznać swoje talenty.

Osoby z niskim poczuciem własnej wartości mają z reguły szereg negatywnych przekonań na własny temat. Przekonania te mogą się ograniczać do jednego obszaru (np. atrakcyjności społecznej) lub obejmować więcej dziedzin: pracę, inteligencję, efektywność w spełnianiu ról społecznych itp. Często dzieje się tak, że im bardziej negatywny obraz siebie ma dana osoba, tym więcej obszarów on obejmuje.