Psychoterapia jest okazją do uzyskania konstruktywnego wsparcia, zrozumienia, akceptacji, a także zyskania siły do wprowadzenia zmian w życiu. Skupiona na doświadczeniu i emocjach klienta, empatyczna relacja z terapeutą, pozwala wyzwolić naturalną i niepowtarzalną dla każdej osoby zdolność do rozwoju i radzenia sobie w różnych sytuacjach życiowych.
Psychoterapia zaczyna się od spotkania dwojga ludzi – osoby, która poczuła, że potrzebuje pomocy. oraz psychoterapeuty, który chce jej pomóc. Pierwsze konsultacje służą wzajemnemu poznaniu się oraz wstępnemu określeniu problemu do pracy. Kolejnym krokiem jest decyzja o podjęciu psychoterapii oraz zawarcie kontraktu.
Sesje odbywają się zazwyczaj raz w tygodniu i trwają 50 minut. Czas trwania terapii jest uzależniony od indywidualnych potrzeb każdego klienta i jest ustalany wspólnie z nim.