Jestem psychopedagogiem, pedagogiem, psychoterapeutą w trakcie certyfikacji. Jako psychoterapeuta poruszam się w nurcie integracyjnym, głównie w zakresie podejścia systemowego i eriksonowskiego, z wykorzystaniem elementów podejścia poznawczo-behawioralnego.

Zajmuję się leczeniem zaburzeń osobowości, depresji i zaburzeń o podłoży lękowym, Pracuję z osobami dotkniętymi zaburzeniami odżywiania, DDA, uzależnionymi oraz zmagającymi się z trudnościami w życiu osobistym i zawodowym.

Zajmuję się psychoterapią indywidualną osób dorosłych, młodzieży, pracuję z parami i małżeństwami przeżywającymi kryzys, oraz z rodzinami.

W pracy kieruję się Kodeksem Zasad Etycznych Psychoterapeuty PTP. Jednocześnie regularnie uczestniczę w superwizji w celu weryfikacji i podnoszenia jakości swojej pracy. Jestem w ciągłym procesie swojego rozwoju, w którym starannie doskonale swoje umiejętności zawodowe. Aktualnie jestem uczestnikiem pięcioletniego akredytowanego kursu psychoterapii we Wrocławskim Instytucie Psychoterapii, przygotowującego do certyfikatu Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i Psychiatrycznego. Uczestniczę w licznych szkoleniach, konferencjach i warsztatach.